META yra pirmaujanti viešųjų reikalų agentūra Baltijos šalyse.
Mūsų tikslas – visada užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę ir būti patikimiausiais savo klientų interesų atstovais.


Meta Government

Naujausios žinios:

Meta Government

META teikia komunikacijos paslaugas, padedančias mūsų klientams plėtoti efektyvią viešųjų ryšių strategiją bei siekti išsikeltų tikslų. Mes tikime, kad kokybiška ir efektyviai naudojama komunikacija yra sudėtinė sėkmingo verslo dalis.

Meta Communications

Paslaugos:

Tikime, kad sukauptas įmonės socialinis kapitalas reikšmingai didina įmonės vertę tiek savo, tiek kitų akyse. Jeigu įmonė nuolat remia labdaros projektus, kuria naujas darbo vietas, laikosi socialiai atsakingo verslo principų – tuo verta didžiuotis ir apie tai papasakoti. Mes galime savo klientams padėti planuoti, įgyvendinti ir skleisti informaciją apie jų socialinius projektus.
Šiuolaikinė komunikacinė aplinka nuolatos kinta dėl sparčios informacinės erdvės evoliucijos. Mes tikime, kad pastovi ir aiški komunikacija apsaugo įmonės reputaciją bei lemia jos veiklos efektyvumą. META specialistai gali patarti, kaip užmegzti, kurti bei palaikyti santykius su tikslinėmis auditorijomis bei koordinuotai siekti iš anksto užsibrėžtų tikslų.
Nuolatinis kontaktas su valstybės institucijomis yra strategiškai reikšminga veikla, kurią mes puikiai išmanome. Mes turime profesionalios patirties, kaip užmegzti ir palaikyti ryšius su valstybės institucijomis, todėl galime tą patirtį panaudoti savo klientų naudai. Mūsų specialistai gali parengti pasiūlymus, kaip bendraujant ir bendradarbiaujant su valdžios institucijomis, kurti palankią aplinką savo verslui.

Palankus informacinis fonas yra sėkmingo įmonės interesų atstovavimo dalis. Mes rūpinamės efektyviu viešųjų ryšių plėtojimu, kuris padeda geriausiai reprezentuoti kliento poziciją viešojoje erdvėje. Su META pagalba kliento žinutės sklaida gali reikšmingai prisidėti prie jo tikslų įgyvendinimo.

Meta Communications